1.3 Τα Φυσικά Μεγέθη και οι Μονάδες τους

Ξέρω ότι το παρακάτω Τυπολόγιο Στοιχειωδών Μαθηματικών Γυμνασίου, σας είναι γνωστό!

Όμως μεταξύ μας...... κάντε σας παρακαλώ εξάσκηση..... κάθε μέρα... για 10 ημέρες.....!

Τύπωσέ το και κόλλα το στο γραφείο σου... και όχι μόνο...

========================================================

Ανάλογα με την κλίμακα (μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος) χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο όργανο για να κάνουμε τη μέτρηση μας.
Πατώντας πάνω στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δοκιμάσετε να ασκηθείτε κάνοντας τη σωστή αντιστοιχία οργάνων και παρατήρησης του μικρού και του μεγάλου του κόσμου που μας περιβάλλει ή μας αποτελεί.
Some description
          ==============================================

 ===============================================
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μιλάμε για την Πυκνότητα, με το φυσικό του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, Δημήτρη Σιδέρη.
(παραγωγή video: Λευτέρης Παπαθανάσης)

=========================================================

3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

========================================================

4. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ: ρ=m/V (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Some description

=============================================================