1.3 Τα Φυσικά Μεγέθη και οι Μονάδες τους

Τυπολόγιο Στοιχειωδών Μαθηματικών Γυμνασίου

Ξέρω ότι το παρακάτω Τυπολόγιο Στοιχειωδών Μαθηματικών Γυμνασίου, σας είναι γνωστό!

Όμως μεταξύ μας...... κάντε σας παρακαλώ εξάσκηση..... κάθε μέρα... για 10 ημέρες.....!

Τύπωσέ το και κόλλα το στο γραφείο σου... και όχι μόνο...

========================================================

1. Κλίμακα και όργανα μέτρησης

Ανάλογα με την κλίμακα (μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος) χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο όργανο για να κάνουμε τη μέτρηση μας. Πατώντας πάνω στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δοκιμάσετε να ασκηθείτε κάνοντας τη σωστή αντιστοιχία οργάνων και παρατήρησης του μικρού και του μεγάλου του κόσμου που μας περιβάλλει ή μας αποτελεί. Ανάλογα με την κλίμακα (μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος) χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο όργανο για να κάνουμε τη μέτρηση μας.

Some description
          ==============================================

 ===============================================

2. Το πείραμα παρουσιάζει ο Σεραφείμ Μπίτσιος, Φυσικός - υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

 

 

 

 

 

=========================================================

3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

========================================================

4. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ: ρ=m/V (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Some description

=============================================================

5. Ας παίξουμε με την προσομοίωση "Πυκνότητα" του PhET πανεπιστημίου του Colorado.

Περιγράψτε πώς η έννοια της πυκνότητας σχετίζεται με τη μάζα και τον όγκο ενός αντικειμένου. Εξηγήστε με ποιον τρόπο αντικείμενα με ίδια μάζα μπορεί να έχουν διαφορετικό όγκο, ή αντικείμενα με ίδιο όγκο μπορεί να έχουν διαφορετική μάζα. Εξηγήστε γιατί η αλλαγή της μάζας ή του όγκου ενός αντικειμένου δεν επηρεάζει την πυκνότητά του (δηλαδή, να κατανοήσετε πως η πυκνότητα είναι μια έντονη ιδιότητα των σωμάτων). Μετρήστε τον όγκο ενός αντικειμένου παρατηρώντας την ποσότητα του υγρού που εκτοπίζει. Ταυτοποιήστε ένα άγνωστο αντικείμενο υπολογίζοντας την πυκνότητά του και συγκρίνοντας με έναν πίνακα γνωστών πυκνοτήτων.