Περιεκτικότητα Διαλύματος - Εκφράσεις Περιεκτικότητας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 15%w/w

Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w). Η περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος εκφράζει τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται ανά 100 g διαλύματος. Συμβολίζεται με: % w/w.

-----------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------