Η θεωρία του Big Bang μέσα σε λίγα λεπτά | Astronio

Η επικρατούσα θεωρία για την προέλευση και εξέλιξη του σύμπαντος είναι η θεωρία του Big Bang - θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. Στο σημερινό επεισόδιο γνωρίζουμε τη θεωρία αυτή μέσα από τις εντυπωσιακές παρατηρήσεις του Edwin Hubble και ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στο μέλλον του σύμπαντος.

------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

Τι χρώμα είναι το σύμπαν; 

Είναι τα χρώματα των αστροφωτογραφιών πραγματικά;                 http://www.kathimerinifysiki.gr/

------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-------------