Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Β΄ Γυμνασίου / Θέματα και Λύσεις

Some description

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013

----------*******----------

♦ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

----------*******----------
ΠΗΓΗ: http://micro-kosmos.uoa.gr/