Νέα Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α Λυκείου Ανά Κεφάλαιο - Δ Θέμα [2021-22]

Δ  ΘΕΜΑ - ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [2021-2022]

Με Δυνατότητα:

   •  Εμφάνισης των λύσεων (πατάτε στο Some description)&

   •  Συνεχούς ανανέωσης των θεμάτων, λόγω χρήσης των  εγγράφων στο Google Drive.

   •  Τελευταίο update: 7-5-2022

Some description[9].  Δ ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


 

[10].  Δ  ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


 

[11].  Δ  ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome descriptionSome description


 

[12].  Δ  ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ (εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις των προηγούμενων τριών κατηγοριών)

Some descriptionSome description


 

[13].  Δ  ΘΕΜΑΤΑ: ΟΛΑ ΜΑΖΙ (χωρίς καμία κατηγοριοποίηση)

                 Some description