Πίεση-Υδροστατική Πίεση-Αρχή Pascal-Άνωση.

1) Πίεση ονομάζουμε το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Some description

-----------********-----------

2) Υδροστατική πίεση (πείραμα ΕΚΦΕ Ρεθύμνου)

Some description

-----------********-----------

3) Αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων - Μια εφαρμογή της υδροστατικής πίεσης

 -----------********-----------  

4) H Ατμοσφαιρική Πίεση συνθλίβει βαρέλι !!

5) Μέτρηση ατμοσφαιρικής πίεσης - Πείραμα Torricelli ή Διαφορά μεταξύ ατμοσφαιρικής και υδροστατικής πίεσης

Some description

-----------********-----------

6) Ατμοσφαιρική Πίεση εναντίον Υδροστατικής Πίεσης!

Some description

7) Αρχή του Pascal: "Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του" 

-----------********-----------

8) Εφαρμογές του Νόμου του Pascal - Υδραυλικό Πιεστήριο

-----------********-----------

9) Άνωση ή Αρχή του Αρχιμήδη: η δύναμη που ασκεί ένα ήρεμο υγρό στο σώμα που βυθίζεται σ΄αυτό, ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού. 

Μαθηματικά η Άνωση (Α) μπορεί να εκφρασθεί με τον τύπο:                     Α = ρ g V, όπου:

-----------********-----------

10) Εφαρμογές Άνωσης (Πειράματα: ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και www.seilias.gr)

Some description

-----------********-----------

11) Άνωση και .... τα παιγνίδια με την πλαστελίνη! Πείραμα από το ΕΚΦΕ Σερρών.

 -----------********-----------

12) Αρχή του Αρχιμήδη και Πλεύση 

(μεταγλωττισμένο: 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

  -----------********-----------