Νέα Τράπεζα Θεμάτων Α΄ Λυκείου Ανά Κεφάλαιο - Δ΄ Θέμα [2021]

Δ΄ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [2021]

Με Δυνατότητα:

   •  Εμφάνισης των λύσεων (πατάτε στο Some description)&

   •  Συνεχούς ανανέωσης των θεμάτων, λόγω κοινής χρήσης των  εγγράφων στο Google Drive.

Some description1) Δ΄ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


 

2) Δ΄ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


 

3) Δ΄ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome descriptionSome description


 

4) Δ΄ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ (εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις των προηγούμενων τριών κατηγοριών)

Some descriptionSome description


 

5) Δ΄ΘΕΜΑΤΑ: ΟΛΑ ΜΑΖΙ (χωρίς καμία κατηγοριοποίηση)

                 Some description