Εισαγωγή: Μέτρηση Μήκους-Όγκου-Πυκνότητας-Μονάδες Μέτρησης

Ξέρω ότι το παρακάτω Τυπολόγιο Στοιχειωδών Μαθηματικών Γυμνασίου, σας είναι γνωστό!

Όμως μεταξύ μας...... κάντε σας παρακαλώ εξάσκηση..... κάθε μέρα... για 10 ημέρες.....!

Τύπωσέ το και κόλλα το στο γραφείο σου... και όχι μόνο...

======================================================== 

1. Φ.Ε. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ-Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
======================================================
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μιλάμε για την Πυκνότητα, με το φυσικό του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, Δημήτρη Σιδέρη.
(παραγωγή video: Λευτέρης Παπαθανάσης)

=========================================================

3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

========================================================

4. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ: ρ=m/V (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Some description

=============================================================