Οι Καλύτερες Εργασίες των Μαθητών Τάξης Γ΄ 2ου Γυμνασίου Λαμίας 2015-2016

Στα πλαίσια του "ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ" η παρακάτω εργασία της μαθήτριας ΕΛΕΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ του Γ4 Τμήματος του 2ου Γυμνασίου Λαμίας, για το Σχολικό Έτος 2015-2016, αξιολογήθηκε ως η καλύτερη, τόσο για την επιστημονική, όσο και για την αισθητική της αρτιότητα.